Polityka prywatności

Szanowny Kliencie,

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników serwisu http://www.kalena.pl/. Niniejszy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach tej witryny.

Jako Użytkownik witryny masz prawo do informacji o sposobach przechowywania Twoich danych, a także o podmiotach za to odpowiedzialnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) podajemy, że właścicielem witryny http://www.kalena.pl/ jest firma KALENA Zakrzewski i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Komorowie przy ul. Waldemara 38, 05-806 Komorów. Firma KALENA Zakrzewski i Wspólnicy Spółka Jawna została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy: KRS: 0000290573, posiada NIP: 125-14-67-440 i REGON: 141157330.

Korzystając z serwisu http://www.kalena.pl/, akceptujesz zasady zawarte w Regulaminie i Polityce prywatności znajdujące się na tej stronie.

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności. Każdą osobę, korzystającą w jakikolwiek sposób z serwisu http://www.kalena.pl/, obowiązuje aktualna Polityka prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nigdy nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom nieupoważnionym danych personalnych czy adresowych naszych klientów i Użytkowników naszego serwisu na: http://www.kalena.pl/.

Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką prywatności, prosimy, nie odwiedzaj serwisu http://www.kalena.pl/ i nie udostępniaj nam żadnych danych dotyczących Twojej osoby. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości związane z treścią Polityki prywatności skontaktuj się z nami.

Ochrona danych osobowych

W czasie korzystania z witryny http://www.kalena.pl/ będziemy prosić o podanie danych firmowych oraz niektórych Twoich danych osobowych poprzez wypełnienie różnych formularzy.

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas tylko i wyłącznie w komunikacji sprzedażowo-marketingowej, optymalizacji działania systemu oraz dostosowywania oferty do indywidualnych potrzeb. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły, jeśli niepodane dane są wymagane do jej poprawnego wykonania.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) zapewniamy wszystkim Użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane te mogą zostać w każdej chwili, na Twoją prośbę jako Użytkownika, usunięte z serwera witryny http://www.kalena.pl/. Zmiany w przekazanych nam danych można dokonać telefonicznie, e-mailowo lub też korzystając z formularza kontaktowego na http://www.kalena.pl/.

Wszystkie otrzymane dane osobowe są chronione i wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawach: z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Jako KALENA Zakrzewski i Wspólnicy Spółka Jawna nie odpowiadamy za politykę prywatności i bezpieczeństwa innych stron internetowych.

Przechowywanie i ochrona danych

Twoje dane osobowe są przechowywane w zabezpieczonej i odpowiednio do tego przystosowanej bazie danych spełniającej wymogi prywatności i zalecenia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz wymogi przewidziane w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oznacza to, że dane te są widoczne jedynie dla właścicieli (administratorów) http://www.kalena.pl/ i podmiotów upoważnionych. W żaden sposób nie są one dostępne dla osób trzecich, odwiedzających nasz serwis.

Subskrypcja bezpłatnych czasopism elektronicznych (newsletter)

Zaprenumerowanie newslettera (informacji marketingowych, wysyłanych drogą elektroniczną - e-mailem) wymaga podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail. Uzyskane w ten sposób dane dodajemy do listy mailingowej. Podanie adresu e-mail jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od KALENA Zakrzewski i Wspólnicy Spółka Jawna. Każdy Użytkownik ma możliwość zapisania się do naszego newslettera w dowolnym momencie, także w dowolnym momencie może zrezygnować z chęci otrzymywania naszych wiadomości, bez podawania przyczyny.

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których adresy e-mail posiadamy i które zgodziły się z Polityką prywatności.

Pasywne zbieranie informacji – pliki Cookies, logi systemowe

Zobacz: http://www.kalena.pl/polityka-cookies

Prawa autorskie

Cała treść witryny znajdująca się pod adresem http://www.kalena.pl/ oraz zawarte tu materiały komercyjne nie mogą być wykorzystywane na innych stronach WWW bez pisemnej zgody KALENA Zakrzewski i Wspólnicy Spółka Jawna. Publikacje stworzone przez KALENA Zakrzewski i Wspólnicy lub inne osoby współpracujące, są chronione prawem autorskim i wykorzystywanie ich bez wiedzy i zgody KALENA Zakrzewski i Wspólnicy Spółka Jawna jest łamaniem prawa polskiego.